STAP 2 – ACTIVATE
JOUW KEYS CHECK

JIJ MAAKT HET VERSCHIL

Jij hebt stap 2 in de Keys Track bijna afgerond. Hier is jouw persoonlijke Keys Check. Het geeft in 1 oogopslag weer op welke terreinen in je leven jij nu al het verschil maakt en hoe jij je 5 sleutels inzet.

In deze check zie je de uitslag van de 2 vragenlijsten die je hebt ingevuld en de gebieden die je hebt uitgekozen om aan te werken

JOUW TEVREDENHEIDSCHECK

Hier is de uitslag van jouw tevredenheidscheck. Het cijfer in de gekleurde bolletjes geeft aan hoe tevreden jij bent over de huidige situatie op dit levensgebied.

Je hebt nu inzicht in waar jij waarde toevoegt.
De volgende stap is reflectie: is dit wat je verwachtte?

JOUW KEYS PROFIEL IN DE PRAKTIJK

Hier zie je hoe jij jouw 5 sleutels nu al gebruikt in de verschillende gebieden van jouw leven: je persoonlijk leven, je werk en in de maatschappij.

De cijfers geven de waarde aan die jij hebt gegeven aan de sleutels. Je kunt deze grafiek op 2 manieren lezen: verticaal en horizontaal. Verticaal zie je
per levensgebied hoe je de verschillende sleutels inzet. Horizontaal zie je per sleutel in welke levensgebieden je deze gebruikt.

Nadenkers

Waarom gebruik je sommige sleutels meer dan andere? In hoeverre krijg je ruimte om je sleutels in te zetten? Wat zou je eraan kunnen doen om je sleutels op een levensgebied meer te activeren?

WAAR JIJ AAN GAAT WERKEN

Je hebt met de Keys Check de balans opgemaakt over je gevoel van tevredenheid en geluk op de verchillende levensgebieden. Bij Keys geloven we dat je helemaal tot je recht gaat komen, als je jouw inzichten toepast in je leven. Wanneer je merkt dat je op deze levensterreinen echt waarde begint toe te voegen, zul je merken dat je geluk en tevredenheid ook toenemen.

Jij wil aan de slag met de volgende levensgebieden

Famillie/gezin

Organisatie

Gebruik deze Keys Check om een plan te
maken voor de gebieden waar jij verandering
wilt. Zo kun je jouw 5 sleutels echt activeren
in je leven. Dat doe je bij Multiply

visitor ID – No data available

Voor meer informatie, ga naar www.keystest.nl

Jouw PDF wordt nu gegenereerd, een ogenblikje geduld alsjeblieft. Deze pagina sluit automatisch als de PDF klaar is.

X