KEYS PROFIEL

© 2022 Keys – Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld en voor intern gebruik door de opdrachtgever, mag zonder schriftelijke toestemming van Keys niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Alle rechten, met inbegrip van de beschermde merknaam Keys Profiel zijn voorbehouden aan Keys.

Hier is jouw Keys Profiel

,

Met jouw Keys Profiel krijg je vijf unieke sleutels die toegang geven tot jouw volle potentieel. Hiermee krijg je zicht op wat jou uniek maakt en in welke omgeving jij volledig tot je recht komt.

Weet je wat mensen het meeste geluk in het leven geeft? Een positief verschil maken in het leven van een ander! Wij mensen ervaren namelijk het meeste levensgeluk op het moment dat wij ons van waarde weten. Dat gebeurt wanneer je jouw unieke eigenschappen en talenten kan inzetten in het leven van mensen om je heen, in je werk of wanneer je iets doet om de wereld van morgen mooier te maken.

Met jouw sleutels ga jij echt verschil maken in je omgeving. Als je doet waar je goed in bent, leef je bewuster en ga je de dingen doen die echt bij je passen. Zo vertellen de sleutels jou voor welk werk jij geboren bent, waar jij passie voor hebt en waarom bepaalde situaties of omstandigheden jou diep raken.

Het Keys Profiel toont je jouw kracht. Het is een startpunt om daarin te groeien op drie gebieden in je leven, je Triple Plus-gebieden:

 • Persoonlijke omgeving
 • Werk
 • Maatschappij

Ik help je graag om het verschil te gaan maken. Veel plezier en succes met het openen en activeren van jouw sleutels!

Unlock you full potential

WAT JE ZIET

Jouw lenzen

Het perspectief van waaruit je de wereld bekijkt. En de invalshoek van waaruit je alles onbewust benadert.

Jouw focus

De plek waar je op gericht bent én waar je tot je recht komt.

WAT JE DOET

Jouw eigenschappen

Het hart van jouw karakter. De manier waarop je je van nature inzet voor anderen.

Jouw talenten

Aangeboren vaardigheden die
je energie geven als je ermee
leeft en werkt.

WAT JOU MOTIVEERT

Jouw waarden

Dat wat je raakt en wat je drijft. Je diepste motivatie.

Keys Profiel | 1

De eerste sleutel is jouw eigen en unieke manier waarop je kijkt naar de wereld om je heen. Dat kijken gaat helemaal vanzelf en misschien ben je je er tot vandaag niet bewust van geweest!

Het perspectief van waaruit jij de wereld bekijkt is wat we bij Keys de lens noemen. Jouw lens bepaalt wat je van nature ziet en wat je belangrijk vindt. Jij kijkt door één of meer lenzen. Vandaaruit benader jij bewust of onbewust alles om je heen. Jouw lens is een unieke en kostbare sleutel. Hij is bedoeld om mensen op een gezonde manier te laten samenleven en werken. Jouw lens is vooral belangrijk in groepsverband. Denk bijvoorbeeld aan een gezin, een vriendengroep of een team of organisatie waarbij je betrokken bent.

Alle lenzen vullen elkaar aan en zijn nodig om optimaal met elkaar samen te werken. In een groep zijn dus mensen met alle lenzen nodig.

Vijf lenzen

 • Visiegericht
  Iemand met een visiegerichte lens brengt richting en focus en houdt het doel altijd scherp en voor ogen.
 • Organisatiegericht
  Iemand met een organisatiegerichte lens ziet direct hoe een situatie moet worden aangepakt.
 • Marktgericht
  Iemand met de marktgerichte lens ziet de behoefte van de wereld om zich heen. Deze persoon kijkt naar ‘buiten’ en is gericht op groei.
 • Mensgericht
  Iemand met een mensgerichte lens ziet hoe het met mensen gaat en wat mensen nodig hebben.
 • Kennisgericht
  Iemand met een kennisgerichte lens is gericht op verdiepen en verbeteren. Iemand met deze lens kijkt naar kwaliteit en heeft een onderzoekende blik.

Keys Profiel | 2

De lenzen

JOUW LENZEN

Je kijkt van nature op een heel eigen manier naar de wereld. Er zijn dingen die jou meer opvallen dan anderen als je kijkt naar situaties, mensen en de omgeving. Vanuit hetgeen jij ziet, handel jij vervolgens op een voor jou vanzelfsprekende manier.Jouw totaalplaatje

Samenwerking van de lenzen

Jouw twee lenzen werken op een unieke manier samen. De eerste lens is datgene wat je als eerste opvalt, waar je blik als vanzelf naartoe getrokken wordt. Maar de manier waarop jij kijkt door de eerste lens wordt beïnvloed door je tweede lens. De specifieke lens-combinatie is dus bepalend voor hoe jij je lenzen inzet.

Iemand met een mensgerichte lens op nummer één, met een kennisgerichte lens op nummer twee, kijkt heel anders naar situaties dan iemand met een mensgerichte lens en een visiegerichte lens op nummer twee.

Keys Profiel | 3

Jouw lenzen

1.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 4

Jouw lenzen

2.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 5

De tweede sleutel is het gebied waar jij je van nature op richt. Dit noemen we bij Keys de focus. Op die plek waar jouw focus ligt, daar kom jij het beste tot je recht. Dat is het de omgeving of het werkveld waarin jij echt het verschil kunt maken. De ene persoon is gericht op het individu, terwijl een ander juist gefocust is op wat er in een groep, in een land of in de wereld gebeurt.

De focus die jij hebt, hangt nauw samen met je lens. De lens laat je zien wie of wat je ziet. De focus zegt je waar jij naartoe kijkt. De combinatie zegt veel over het gebied waarin jij van nature invloed uitoefent. Het is de plek jij maximaal tot je recht komt!

Vijf focusgebieden

 • Individu
  Deze persoon is gericht op het individu. Hij voelt zich het meest op zijn gemak in één-op-één contact.
 • Team
  Deze persoon is op de groep gericht. Hij ziet wat er binnen een groep mensen gebeurt.
 • Organisatie
  Deze persoon is gericht op de organisatie als geheel. Hij voelt zich op zijn gemak als hij deel uitmaakt van een groter geheel.
 • Maatschappij
  Deze persoon is gericht op maatschappelijke ontwikkeling en thema’s die maatschappelijk relevant zijn.
 • Wereld
  Deze persoon denkt over landsgrenzen heen. Hij is zich sterk bewust van internationale gebeurtenissen en systemen.

Keys Profiel | 6

De focus

JOUW FOCUSGEBIED

Op die plek waar jouw focus ligt, daar kom jij het beste tot je recht! Dat is het werkveld waarin jij echt het verschil kunt makenHet totaalplaatje

De werking van jouw focusgebieden

Je hebt twee focusgebieden die voor jou belangrijk zijn. Jouw eerste focus gaat over het gebied waar
jij graag wilt bijdragen met je leven. Maar de tweede focus geeft daar een belangrijke nuance aan.
Wat je wilt bereiken op je eerste focusgebied, gebeurt altijd op een manier die past bij je tweede focus.
Het is dus belangrijk om de invloed van de tweede focus mee te nemen als je nadenkt over je primaire
focus.

Keys Profiel | 7

Jouw focus

1.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 8

Jouw focus

2.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 9

Deze derde sleutel zegt alles over wie jij bent. Je eigenschappen vormen het hart van jouw unieke karakter. Ze geven aan op welke manier jij je van nature inzet voor anderen en hoe jij dus in je handelen van betekenis bent voor mensen om je heen. Als je familie, bekenden of vrienden vraagt te omschrijven wie jij voor hen bent, zullen ze deze eigenschappen noemen.

Eigenschappen die elkaar aanvullen

Ieder mens heeft een unieke samenstelling van eigenschappen. De combinatie van je drie hoogst scorende eigenschappen maakt zichtbaar hoe jij het verschil maakt in relatie tot de ander. Hierin schuilt jouw uniciteit, jouw eigenheid.

 • Eigenschap 1 – Betekenis
  Jouw eerste eigenschap geeft aan hoe jij van nature het meest van betekenis wilt zijn in het contact met een ander. Hoe bereik je iets door jouw handelen? Wat doe je als vanzelf?
 • Eigenschap 2 – Stijl
  De tweede eigenschap geeft aan wat jouw manier is om je eerste eigenschap in te kleuren. Het is jouw stijl, de manier waarop jij vorm geeft aan je eerste eigenschap.
 • Eigenschap 3 – Contact
  De derde eigenschap geeft aan hoe jij je verbindt met de ander. Wat is jouw manier om je te verbinden? Vanuit welke houding doe je dat?

Ontdek met welke eigenschappen jij van betekenis bent voor de mensen om je heen!

Keys Profiel | 10

De eigenschappen

ZEVEN EIGENSCHAPPEN

 • Helpen
  Klaar staan, praktisch ondersteunen en te hulp schieten.
 • Compassie
  Meeleven, hart hebben voor mensen en situaties.
 • Aanmoedigen
  Brengt positiviteit, moedigt aan en brengt beweging.
 • Geven
  Delen, zorgen dat iemand niet tekort heeft.
 • Leiderschap
  Neemt de leiding, overziet en kan sturing of begeleiding geven.
 • Onderwijzen
  Deelt kennis, maakt beter en kan iets duidelijk overbrengen.
 • Intuïtie
  Sterk gevoel, voelt aan en een groot onderscheidingsvermogen.

Keys Profiel | 11

De eigenschappen

JOUW DRIE EIGENSCHAPPEN

Keys Profiel | 12

Deze unieke aan jou gegeven eigenschappen vormen het hart van jouw karakter. Het zijn de eigenschappen waarmee je in je handelen van betekenis bent voor mensen. Als je jezelf hierin leert kennen, ga je ervaren waarvoor jij bent geboren. Hiermee kom jij volledig tot je recht.
Jouw totaalplaatje

De eigenschappen – Betekenis

1.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 13

De eigenschappen –  Stijl

2.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 14

De eigenschappen – Contact

3.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 15

De eigenschappen in de praktijk

JOUW AANGELEERDE EIGENSCHAPPEN

In de praktijk van je leven zet je niet altijd je natuurlijke eigenschappen in. Je maakt vaak gebruik van aangeleerde eigenschappen. Deze aangeleerde eigenschappen kunnen anders zijn dan de eigenschappen die je van nature hebt. In het leven is het vaak zo dat je niet volledig vanuit jouw natuurlijke DNA kunt leven. Je houdt je dan staande door jezelf bepaalde eigenschappen aan te leren. Het is hard werken om iets te moeten of te willen dat je niet bent. Jouw kracht zit in de natuurlijke eigenschappen die je hiervoor hebt ontdekt. Samen met je activator kun je een plan maken om te leren leven vanuit je natuurlijke potentieel.

Keys Profiel | 16

De vierde sleutel wordt gevormd door jouw talenten. De aangeboren vaardigheden die elk mens heeft. Als je leeft en werkt met je talenten geeft dit je energie en lever je een onmisbare en waardevolle bijdrage aan een proces.

Bij talenten denk je al snel aan dingen waar je goed in bent. Bij Keys kijken we op een andere manier naar talenten: wij geloven dat ieder mens een onmisbare bijdrage heeft in een proces waarin iets wordt gerealiseerd of gemaakt. Jouw talent is gekoppeld aan de manier waarop jij van nature een taak of probleem aanvliegt: begin je door gelijk aan te pakken? Zorg je eerst voor een planning? Of begin je direct nieuwe oplossingen te bedenken? Elk talent is even waardevol in een proces of bij het uitvoeren van een taak

Drie groepen talenten

Er zijn drie groepen talenten: creëertalenten, ontwikkeltalenten en doe-talenten. Als alle groepen met elkaar samenwerken, ontstaat de situatie dat alles wat bedacht wordt door de creëertalenten (bijvoorbeeld een architect die een nieuwe woning ontwerpt), goed ontwikkeld wordt door de mensen met ontwikkeltalenten (de accountant die de begroting maakt voor de woning) en vervolgens gebouwd en gerealiseerd wordt door mensen met de doe-talenten (de bouwvakker die de woning bouwt). Je hebt elkaar dan ook nodig en daarom is het belangrijk om te weten wat jouw talenten zijn en wat die van die ander zijn zodat je elkaar kunt aanvullen.

Keys Profiel | 17

De talenten

NEGEN TALENTEN

 • Bedenken
  Iemand met een bedenktalent bezit een geweldige verbeeldingskracht. Dit talent maakt dat hij van nature met nieuwe ideeën of oplossingen komt.
 • Creëren
  Iemand met een creëertalent heeft een scheppend vermogen en benadert situaties vanuit originele en creatieve invalshoeken.
 • Ontwerpen
  Iemand met een ontwerptalent weet te bedenken hoe iets eruit komt te zien. Hij kan een plan bedenken en dat uitwerken.
 • Analyseren
  Iemand met een analysetalent ontrafelt zaken en is van nature systematisch aangelegd.
 • Structureren
  Iemand met een structureertalent is van nature in staat om een verband te zien tussen zaken en hier samenhang in aan te brengen.
 • Organiseren
  Iemand met een organiseertalent kan mensen en middelen efficiënt samenstellen zodat ze zo effectief mogelijk samenwerken.
 • Overzien
  Iemand met het talent overzien heeft van nature een duidelijk beeld van het totaalplaatje en weet vervolgens wat er moet gebeuren.
 • Aansturen
  Iemand met een aanstuurtalent kan van nature mensen aansturen en taken monitoren.
 • Uitvoeren
  Van nature is iemand met een uitvoertalent een echte doener. Hij is praktisch ingesteld en gaat het liefst direct aan de slag.

Keys Profiel | 18

De talenten

JOUW DRIE TALENTEN

Ieder mens is geboren met natuurtalenten. Met deze talenten onderscheid jij je. Een talent is iets waar jij goed bent. Het gaat je gemakkelijk af en het geeft je energie. Als jij je talenten ontdekt en ontwikkelt, word je er steeds vaardiger in. Met jouw talenten voeg jij waarde toe in jouw omgeving en in je werk.

Jouw totaalplaatje

Keys Profiel | 19

Jouw talenten

1.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 20

Jouw talenten

2.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 21

Jouw talenten

3.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 22

Deze vijfde sleutel gaat over jouw fundamentele overtuigingen en idealen. Hetgeen waar jij ten diepste voor staat. Als mens zijn we ons vaak niet bewust van onze waarden. Maar in je waarden liggen antwoorden verborgen, die aangeven waarom jij intens door iets geraakt kan worden. Je kunt je waarden niet uitschakelen. Ze staan altijd aan en ze kunnen je ineens op scherp zetten.

Keys gelooft dat jij niet alleen vanuit je waarden leeft, maar dat je ze met je meedraagt. Sterker nog: in de ruimtes waar jij binnenkomt beïnvloed jij de cultuur op een positieve manier. Zodra je weet wat je waarden zijn, kun je deze nog sterker inzetten!

Botsende waarden

Als er op de plekken waar jij samenleeft of samenwerkt met anderen geen recht gedaan wordt aan
jouw waarden, of als jouw waarden niet gedeeld worden, dan doet dat wat met je. Het is voor jou
dan moeilijk om te blijven bijdragen. Hoe dat tot uiting komt is voor elke persoon anders. De een
reageert hierop door zich terug te trekken. De ander komt juist in actie en weer een ander reageert fel
in zo’n situatie. Dit hangt helemaal af van hoe jij bent en wat jouw andere sleutels zijn. Voor jou is het
de uitdaging om te blijven zien hoe belangrijk jouw waarde is en dicht bij jezelf te blijven. Besef dat
jij, met hetgeen waar jij voor staat en wat jou drijft, altijd verschil maakt. En dat je daarmee een
effect hebt op de cultuur om je heen.

Dertien waarden

 • Vreugde
 • Trouw
 • Rechtvaardigheid
 • Leven
 • Daadkracht
 • Waarheid
 • Stabiliteit
 • Schoonheid
 • Geloof
 • Respect
 • Bescheidenheid
 • Vrijheid
 • Vrede

Keys Profiel | 23

Jouw waarden

JOUW DRIE WAARDEN

Dit zijn waarden waar jij ten diepste voor staat. Het zijn jouw fundamentele overtuigingen en idealen over hoe je met elkaar omgaat. Jij leeft vanuit deze waarden. Overal waar jij komt beïnvloed je de omgeving daarmee op een positieve manier. Als jijzelf of iemand in je omgeving in deze waarden geraakt wordt, kom je in actie.
Jouw totaalplaatje

Keys Profiel | 24

De waarden

1.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

De invulling van de waarden in je leven is heel persoonlijk. Jouw waarden kunnen voor jou een andere invulling hebben dan voor iemand anders, ook al deelt hij dezelfde waarden. Hoe zie jij op elk gebied van de Triple Plus in je leven deze waarde terug?

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 25

Jouw waarden

2.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

De invulling van de waarden in je leven is heel persoonlijk. Jouw waarden kunnen voor jou een andere invulling hebben dan voor iemand anders, ook al deelt hij dezelfde waarden. Hoe zie jij op elk gebied van de Triple Plus in je leven deze waarde terug?

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 26

Jouw waarden

3.

Jouw Triple Plus-gebieden

 • Persoonlijk leven
 • Werk
 • Maatschappij

De invulling van de waarden in je leven is heel persoonlijk. Jouw waarden kunnen voor jou een andere invulling hebben dan voor iemand anders, ook al deelt hij dezelfde waarden. Hoe zie jij op elk gebied van de Triple Plus in je leven deze waarde terug?

Jouw plus

Jouw uitdaging

Keys Profiel | 27

, dit is

JOUW KEYS PROFIEL

Keys Profiel | 28

UNLOCK YOUR FULL POTENTIAL

Sluit je aan bij de Keys community

Ben je enthousiast geworden over Keys? Neem dan een kijkje op onze website (www.keystest.nl), volg ons op LinkedIn (@KeysNederland) en word lid van de Keys community. Schrijf je in voor de nieuwsbrief, daarmee blijf je op de hoogte van onze activiteiten en krijg je inspirerende verhalen van andere Keys members toegestuurd.

Bekijk ons opleidingsaanbod

Als je meer wil weten over Keys, dan is de Keys Academy misschien iets voor jou. De Keys Academy biedt opleidingen voor individuen en professionals die aan de slag willen met Keys. Onze Discover Training geeft inzicht in de basics van het Keys Profiel. De Activate Opleidingen zijn bedoeld voor professionals die de Keys methodiek willen gebruiken in hun werk. www.keystest.com/academy

Keys voor jouw bedrijf of organisatie

Wil je zakelijk met Keys aan de slag? Bekijk dan onze team- en organisatieprogramma’s. Keys heeft vijf programma’s ontwikkeld waarmee iedere organisatie en elk bedrijf direct aan de slag kan. De programma’s zijn gericht op het ontdekken van het potentieel van de organisatie en/of het team. Ze zijn eenvoudig toe te passen en hebben door de unieke Keys filosofie en –methodiek een bijzondere transformatiekracht.

Keys Profiel | 29

X