STAP 1 – DISCOVER
JOUW WERK PROFIEL

VIJF SLEUTELS VOOR OP JE WERK

Jouw Keys Profiel op werkgebied geeft je inzicht in je vijf sleutels op het gebied van samenwerken. Wat voor mens ben jij in de groep? Wat is jouw karakter als collega? Wat draag je bij in het team door jouw unieke persoonlijkheid?

De eigenschappen

… het hart van jouw karakter

No data available & No data available

De waarden

… waaruit jij leeft

No data available & No data available

De lenzen en focus

… die jouw perspectief bepalen

No data available & No data available

No data available

De talenten

… waarmee jij werkt

No data available & No data available

De eigenschappen

… het hart van jouw karakter

Jouw eigenschappen vormen de eerste sleutel. Je eigenschappen maken jou van grote waarde op je werk en in het team waarin je functioneert. Ze geven aan hoe jij het liefst bijdraagt aan het team. Ze laten zien wie je als mens bent en hoe jij je rol vervult. Andere teamspelers zullen deze eigenschappen in je herkennen en je ook zo typeren.

Jouw belangrijkste eigenschappen

No data available

No data available

No data available

No data available

Het totaalplaatje

Hier zie je hoe jouw score is in relatie tot de andere eigenschappen uit de Keys Test. De combinatie van jouw twee hoogst scorende eigenschappen geeft aan hoe jij het liefst bijdraagt in het team.

In het kort

  • No data available

De waarden

… waaruit jij leeft

De tweede sleutel bestaat uit de waarden waaruit jij leeft. Met jouw waarden, overtuigingen en idealen draag je bij aan de cultuur in jouw team. En daarmee beïnvloed jij de teamcultuur op een positieve manier. Jij bent op je best als er in jouw team gedeelde waarden zijn. Matcht de cultuur op je werkplek niet met jouw persoonlijke waarden? Dan voel jij je niet prettig.

Jouw belangrijkste waarden

No data available

No data available

No data available

No data available

Het totaalplaatje

Jij leeft vanuit de hoogst scorende waarden. Sommige waarden kunnen botsen met jouw waarden. De grafiek laat zien hoe jouw waarden zich verhouden tot andere waarden uit de Keys Test.

In het kort

  • No data available
  • No data available

De lenzen en focus

… het hart van jouw karakter

De derde en vierde sleutel worden gevormd door je lens en je focus. De manier waarop jij naar je omgeving kijkt, maakt direct duidelijk welke rol jij in je team en op je werk hebt. Want jij handelt op een vanzelfsprekende manier die uit jouw blikveld voortkomt. In wat jij ziet ligt jouw kracht! Dit noemen we bij Keys je lens. Ook heb jij een specifieke focus: een plek waar je je lens op scherpstelt. Het is de plek waar jij maximaal tot je recht komt. Als je je hier bewust van bent, kun je in jouw werkveld echt het verschil maken.

Jouw belangrijkste lenzen

No data available en No data available

No data available

Jouw focus

No data available

No data available

Het totaalplaatje

Jij kijkt door één of meer lenzen. Alle lenzen vullen elkaar aan en zijn nodig om optimaal met elkaar samen te werken. In een groep zijn dus mensen met alle lenzen nodig.

In het kort

  • No data available

De talenten

… waarmee jij werkt

De vijfde sleutel wordt gevormd door je talenten. Een talent is iets waar jij van nature goed in bent. Als je in teamverband aan iets werkt, voeg jij veel waarde toe met jouw specifieke talenten. Als jij in de gelegenheid bent om je talenten in het samenwerkingsproces te gebruiken, geeft je werk je altijd energie. Jij blinkt uit op de gebieden waarin je die talenten kunt inzetten.

Jouw persoonlijke talenten

No data available

No data available

No data available

No data available.

Het totaalplaatje

Elk proces waarin samengewerkt wordt, bestaat uit een aantal fases. De grafiek laat zien in welke fase van een proces jouw talent nodig is. Maar je ziet ook wanneer jij anderen nodig hebt als je gezamenlijk iets wilt realiseren.

In het kort

  • No data available

Dit zijn jouw 5 sleutels. Hiermee kun jij in jouw omgeving het verschil maken. Zet ze in voor de wereld om je heen. Zo kom jij volledig tot je recht.

Voor meer informatie, ga naar www.keystest.nl

visitor ID – No data available

Jouw PDF wordt nu gegenereerd, een ogenblikje geduld alsjeblieft. Deze pagina sluit automatisch als de PDF klaar is.

Jouw PDF wordt nu gegenereerd, een ogenblikje geduld alsjeblieft. Deze pagina sluit automatisch als de PDF klaar is.

X