STAP 1 – DISCOVER
JOUW KEYS PROFIEL

Stap 1
DISCOVER
Stap 2
ACTIVATE
Stap 3
MULTIPLY

5 SLEUTELS VOOR HET LEVEN

Alsjeblieft. Hier is jouw Keys Profiel met 5 unieke sleutels die toegang geven tot jouw volle potentieel. Jouw Keys Profiel is gericht op 2 gebieden van jouw leven. Het laat je zien wat jou uniek maakt en wat jouw bijdrage is als je samenleeft en -werkt met anderen.

PERSOONLIJK PROFIEL

De eigenschappen

…het hart van jouw karakter

De eerste sleutel zegt alles over wie jij bent. De eigenschappen beschrijven de kenmerkende manier waarop jij reageert. Deze eigenschappen zijn je gegeven en vormen het hart van jouw karakter. Ze maken duidelijk hoe jij van betekenis bent voor mensen om je heen. Als je deze eigenschappen in jezelf leert kennen, ontdek je waarvoor jij bent geboren.

Jouw belangrijkste eigenschappen

No Data Available

No data available

No data available

No data available

In het kort

 • No data available

Het totaalplaatje

Ieder mens heeft een eigen samenstelling van eigenschappen. Deze werken op een unieke manier samen. In de combinatie en samenwerking van je eigenschappen schuilt jouw eigenheid.

In het kort

 • No data available

De waarden

…waaruit jij leeft

De tweede sleutel bestaat uit de waarden waar jij ten diepste voor staat. Het zijn jouw fundamentele overtuigingen en idealen over hoe je met elkaar omgaat. Jij leeft vanuit deze waarden. Overal waar jij komt beïnvloed je de omgeving daarmee op een positieve manier. In je waarden liggen antwoorden verborgen, die aangeven waarom jij intens door iets geraakt kan worden.

Jouw belangrijkste waarden

No data available

No data available

No data available

No data available

In het kort

 • No data available
 • No data available

Het totaalplaatje

In het kort

 • No data available
 • No data available

Hier zie je jouw complete waardenoverzicht. Jij leeft vanuit de hoogst scorende waarden. Sommige waarden kunnen botsen met jouw waarden. De grafiek laat zien hoe jouw waarden zich verhouden tot andere waarden uit de Keys Test.

De lens & focus

…die jouw perspectief bepalen

Sleutel drie en vier worden gevormd door je lens en focus. Je kijkt van nature op een heel eigen manier naar de wereld. Er zijn er dingen die jou meer opvallen dan anderen als je kijkt naar situaties, mensen en de omgeving. Jouw lens laat zien waar je aandacht naartoe gaat. Vanuit hetgeen jij ziet, handel jij vervolgens op een voor jou vanzelfsprekende manier.

Naast de lens heb je ook een focusgebied: een gebied waar je op gericht bent en waar je je van nature prettig voelt. Op dat terrein kom jij maximaal tot je recht.

Jouw belangrijkste lenzen

No data available en No data available

No data available

Jouw focus

No data available

No data available

In het kort

 • No data available
 • No data available

Het totaalplaatje

De lenzen die jij hebt werken op een unieke manier samen. De eerste lens is datgene wat je als eerste opvalt. Maar de manier waarop jij kijkt en handelt vanuit je eerste lens, wordt beïnvloed door je tweede lens.

In het kort

 • No data available
 • No data available

De talenten

…waarmee jij werkt

Sleutel 5 wordt gevormd door jouw aangeboren talenten. Een talent is iets waar jij goed in bent. Het gaat je gemakkelijk af en het geeft je energie als je het gebruikt. Keys koppelt je talenten aan de manier waarop jij van nature een taak of probleem aanvliegt. Het is een waardevol en onmisbaar onderdeel in de samenwerking met anderen.

Jouw persoonlijke talenten

No data available

No data available

No data available

No data available

In het kort

 • No data available

In het kort

 • No data available

Het totaalplaatje

Met jouw talenten lever jij een onmisbare bijdrage in een proces waarin iets wordt gerealiseerd of gemaakt. De grafiek laat zien in welke fase jouw talent nodig is. Maar je ziet ook wanneer jij anderen nodig hebt.

Download jouw Keys Profiel

Bewaar je Keys Profiel online 

Dit was jouw Keys Profiel op persoonlijk gebied, wil je weten wat jouw profiel betekent op werkgebied, check dan jouw werkprofiel.

WERK PROFIEL

WERK PROFIEL

De eigenschappen

…het hart van jouw karakter

Jouw eigenschappen vormen de eerste sleutel. Je eigenschappen maken jou van grote waarde op je werk en in het team waarin je functioneert. Ze geven aan hoe jij het liefst bijdraagt aan het team. Ze laten zien wie je als mens bent en hoe jij je rol vervult. Andere teamspelers zullen deze eigenschappen in je herkennen en je ook zo typeren.

Jouw belangrijkste eigenschappen

No Data Available

No data available

No data available

No data available

In het kort

 • No data available

Het totaalplaatje

Hier zie je hoe jouw score is in relatie tot de andere eigenschappen uit de Keys Test. De combinatie van jouw twee hoogst scorende eigenschappen geeft aan hoe jij het liefst bijdraagt in het team.

In het kort

 • No data available

De waarden

…waaruit jij leeft

De tweede sleutel bestaat uit de waarden waaruit jij leeft. Met jouw waarden, overtuigingen en idealen draag je bij aan de cultuur in jouw team. En daarmee beïnvloed jij de teamcultuur op een positieve manier. Jij bent op je best als er in jouw team gedeelde waarden zijn. Matcht de cultuur op je werkplek niet met jouw persoonlijke waarden? Dan voel jij je niet prettig.

Jouw belangrijkste waarden

No data available

No data available

No data available

No data available

In het kort

 • No data available
 • No data available

Het totaalplaatje

In het kort

 • No data available
 • No data available

Hier zie je jouw complete waardenoverzicht. Jij leeft vanuit de hoogst scorende waarden. Sommige waarden kunnen botsen met jouw waarden. De grafiek laat zien hoe jouw waarden zich verhouden tot andere waarden uit de Keys Test.

De lens & focus

…die jouw perspectief bepalen

De derde en vierde sleutel worden gevormd door je lens en je focus. De manier waarop jij naar je omgeving kijkt, maakt direct duidelijk welke rol jij in je team en op je werk hebt. Want jij handelt op een vanzelfsprekende manier die uit jouw blikveld voortkomt. In wat jij ziet ligt jouw kracht! Dit noemen we bij Keys je lens.

Ook heb jij een specifieke focus: een plek waar je je lens op scherpstelt. Het is de plek waar jij maximaal tot je recht komt. Als je je hier bewust van bent, kun je in jouw werkveld echt het verschil maken.

Jouw belangrijkste lenzen

No data available en No data available

No data available

Jouw focus

No data available

No data available

In het kort

 • No data available
 • No data available

Het totaalplaatje

Jij kijkt door één of meer lenzen. Alle lenzen vullen elkaar aan en zijn nodig om optimaal met elkaar samen te werken. In een groep zijn dus mensen met alle lenzen nodig.

In het kort

 • No data available
 • No data available

De talenten

…waarmee jij werkt

De vijfde sleutel wordt gevormd door je talenten. Een talent is iets waar jij van nature goed in bent. Als je in teamverband aan iets werkt, voeg jij veel waarde toe met jouw specifieke talenten. Als jij in de gelegenheid bent om je talenten in het samenwerkingsproces te gebruiken, geeft je werk je altijd energie. Jij blinkt uit op de gebieden waarin je die talenten kunt inzetten.

Jouw belangrijkste talenten

No data available

No data available

No data available

No data available

In het kort

 • No data available
 • No data available

In het kort

 • No data available
 • No data available

Het totaalplaatje

Elk proces waarin samengewerkt wordt, bestaat uit een aantal fases. De grafiek laat zien in welke fase van een proces jouw talent nodig is. Maar je ziet ook wanneer jij anderen nodig hebt als je gezamenlijk iets wilt realiseren.

Download jouw Keys Werk Profiel

Bewaar je Keys Profiel online

Dit was jouw Keys Profiel op werk gebied, wil je weten wat jouw profiel betekent in jouw persoonlijke leven, check dan jouw persoonlijk profiel.

PERSOONLIJK PROFIEL

NAAR STAP 2

Hoe werkt jouw Keys Profiel nu in je leven? Doe de reality check. Vervolg de gratis online Activation Track.

BEWAAR JE PROFIEL

Je Keys Profiel online bewaren? Alle test-uitslagen kun je bewaren en inzien via Mijn Keys. Maak een gratis account.

MEER VERDIEPING?

Verdiep je in de achtergrond via de Keys Academy. Leer je profiel beter lezen en begrijpen met de Discover Training.

X

CONTACT

Stichting Keys
Drostestraat 16
3958 BK Amerongen
Die Niederlande
0031 343 745 700

info@keystest.nl

VOLG ONS

© 2023 Stichting Keys - All rights reserved