HOE WERKPLEZIER JOUW LEVEN KAN VERBETEREN

De Week van het Werkgeluk: het is nooit te laat om je leven te veranderen en jouw geluk terug te vinden!

Ieder mens heeft een unieke kracht in zich om een verschil te maken in de wereld. Bij Keys geloven we dat met heel ons hart. Het is onze missie om mensen, teams en organisaties dat te laten ontdekken hen te inspireren. Geïnspireerd door deze blog? Deel hem!

Werkgeluk staat hoog in het vaandel binnen Keys. Daarom willen we vandaag, aan de start van de Week van het Werkgeluk 2023, stilstaan bij het belang van gelukkig zijn, zowel op als met je werk. Een groot deel van ons leven brengen we werkend door. Als we ongelukkig zijn op ons werk, is het ook moeilijk om gelukkig te zijn in andere levensgebieden. Daarom is de laatste week van september uitgeroepen tot de Week van het Werkgeluk, een initiatief van Happy Office. Gedurende deze week staan we stil bij het belang van werkplezier en hoe we dit het nieuwe normaal kunnen maken.

ONS WERK IS ONS LEVEN

Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. We brengen gedurende ons leven gemiddeld 81.396 uur door op werk. Daarmee is werken, naast slapen, de activiteit waar we de meeste tijd aan besteden. Wanneer we praten over werk hebben we het over alle activiteiten die nuttig zijn voor de persoon die ze verricht, zijn of haar omgeving of de samenleving (dus betaald & onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, hadden in het eerste kwartaal van 2023 maar liefst 72,9% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 jaar betaald werk.

Verschillende soorten werk

Maar waarom is werk belangrijk? Volgens het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift is werk onze belangrijkste bron van inkomen en zorgt er dus voor dat we in onze voornaamste levensbehoeften kunnen voorzien. Maar, het belang van werk gaat verder. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark “biedt het kansen op zelfontplooiing, geeft het mensen eigenwaarde en zorgt het voor sociale contacten”. Edward W. Younkins, een hoogleraar aan Wheeling University, voegt hieraan toe dat werk de basis van een gelukkig en betekenisvol leven vormt. Dankzij werk kunnen we onze persoonlijke identiteit vorm geven en betekenis geven aan ons leven.

HET NIEUWE NORMAAL: GELUKKIG OP HET WERK

Gezien we zoveel tijd van ons leven op het werk doorbrengen, is het van groot belang dat we ons daar op onze plek voelen. Maar wat houdt werkgeluk nu precies in? Ondanks dat er de laatste tijd meer aandacht voor werkgeluk is, kennen veel landen geen definitie voor dit begrip. Het is iets wat iedereen voor zichzelf moet bedenken. Echter, volgens Ab Dijksterhuis, een psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, wordt werkgeluk bepaald aan de hand van vijf pijlers: betekenis, verbondenheid, competentie, autonomie en psychologische veiligheid.

Werkgeluk is alleen niet vanzelfsprekend. Uit Gallup’s State of the Global Workplace rapport blijkt dat wereldwijd 60% van de medewerkers geen emotionele band heeft met hun werk en 19% voelt zich ronduit ongelukkig op hun werk. Ook dichterbij huis heerst deze cultuur van ontevredenheid. Al een decennium lang staat Europa bekend als het continent met de gelukkigste inwoners. Er is echter niemand ongelukkiger op zijn werkplek dan de Europeaan; ze hangen onderaan de ranglijst met slechts 14% betrokken en gelukkige medewerkers.

Het effect van werkplezier is duidelijk zichtbaar op de werkvloer. Uit onderzoek van de Universiteit van Warwick blijkt dat werknemers maar liefst 12% productiever zijn als ze gelukkig zijn op het werk. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Tempo-Team dat mensen die werkgeluk ervaren meer energie uit hun werk halen. Hierdoor komen zij aan het einde van de dag niet uitgeput thuis, maar hebben nog energie voor leuke activiteiten. Daarnaast ervaren ze minder stress, waardoor ze beter presteren, minder fouten maken en minder werkdruk ervaren. Tot slot voelen werknemers die gelukkig zijn op het werk zich nauwer betrokken bij de organisatie waarvoor ze werken. Ze zien hun werk als betekenisvol, waardoor ze zich goed voelen over zichzelf en hun bijdrage aan een betere wereld.

DE EERSTE STAP NAAR EEN GELUKKIGER WERKLEVEN

Bij Keys onderscheiden we drie gebieden waarop iemand positief verschil kan maken: de Triple Plus. Een van deze gebieden is werk. Bij Keys willen we mensen helpen een onuitwisbare en positieve bijdrage te leveren op het werk en in hun omgeving. Door jouw natuurlijke kwaliteiten in kaart te brengen en inzichtelijk te maken hoe je deze kunt inzetten op het werk, kan jij een positieve impact hebben en ga je weer met plezier naar het werk.

DE KEYS TEST, STARTPUNT VOOR REFLECTIE

Om je hier bij te helpen, ontwikkelden we de Keys Test: een unieke persoonlijkheidstest die zichtbaar maakt over welke unieke kwaliteiten jij van nature beschikt. Hierin maken we onderscheid tussen vijf verschillende sleutels: eigenschappen, lenzen, focus, talenten en waarden. We kijken voorbij de populaire archetypes. Bij Keys geloven we dat je de mens niet kunt indelen in vakjes. Iedereen is uniek: met de Keys Test zijn er meer dan 47 miljoen verschillende combinaties mogelijk. Je kunt met de Keys Test niet vertellen of je in staat bent bepaald werk te doen, maar we kunnen wel testen of je de natuurlijke aanleg hebt om bepaald werk te doen. De Keys Test zet aan tot reflectie: zit ik op de juiste plek hier? Aan de hand van de inzichten die je hierdoor verkrijgt kun je stappen zetten richting een gelukkiger werkleven. Je kunt het gesprek aangaan met je baas over de invulling van je werk, met je collega’s over hoe jullie samenwerken of je kunt op zoek gaan naar een nieuwe baan. Je krijgt weer controle over jouw werk en jouw geluk, en dat is enorm waardevol.

ZORGEN VOOR EEN MATCH

Aan de basis van werkgeluk staat het samenwerken aan een gezamenlijk doel en het bijdragen aan een missie waar jij in gelooft en die jou voldoening geeft. Je ervaart werkgeluk als jouw focus, het gebied waar jij je van nature op richt, aansluit bij de verantwoordelijkheden die je draagt. Bijvoorbeeld, als jij een teamfocus hebt, voel jij je gelukkig als je samen met een team dingen onderneemt. Je overziet wat er binnen een project allemaal moet gebeuren en hoe deze taken verbonden zijn. Je komt het beste tot je recht in een werkomgeving waar jij deze kwaliteiten kunt inzetten. Daarnaast is het belangrijk dat ook jouw eigenschappen en talenten uitgenodigd worden tijdens jouw werk. Op deze manier wordt jouw potentieel optimaal benut en voel je je gelukkig in je werk. Tot slot dragen jouw waarden ook bij aan een verhoogd werkgeluk. Als jouw waarden overeenkomen met de waarden van het bedrijf, zit jij op de goede plek.

Ieder mens heeft een unieke kracht in zich om een verschil te maken in de wereld. Bij Keys geloven we dat met heel ons hart. Het is onze missie om mensen, teams en organisaties dat te laten ontdekken hen te inspireren. Geïnspireerd door deze blog? Deel hem!

Werkgeluk staat hoog in het vaandel binnen Keys. Daarom willen we vandaag, aan de start van de Week van het Werkgeluk 2023, stilstaan bij het belang van gelukkig zijn, zowel op als met je werk. Een groot deel van ons leven brengen we werkend door. Als we ongelukkig zijn op ons werk, is het ook moeilijk om gelukkig te zijn in andere levensgebieden. Daarom is de laatste week van september uitgeroepen tot de Week van het Werkgeluk, een initiatief van Happy Office. Gedurende deze week staan we stil bij het belang van werkplezier en hoe we dit het nieuwe normaal kunnen maken.

ONS WERK IS ONS LEVEN

Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. We brengen gedurende ons leven gemiddeld 81.396 uur door op werk. Daarmee is werken, naast slapen, de activiteit waar we de meeste tijd aan besteden. Wanneer we praten over werk hebben we het over alle activiteiten die nuttig zijn voor de persoon die ze verricht, zijn of haar omgeving of de samenleving (dus betaald & onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, hadden in het eerste kwartaal van 2023 maar liefst 72,9% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 jaar betaald werk.

Verschillende soorten werk

Maar waarom is werk belangrijk? Volgens het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift is werk onze belangrijkste bron van inkomen en zorgt er dus voor dat we in onze voornaamste levensbehoeften kunnen voorzien. Maar, het belang van werk gaat verder. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark “biedt het kansen op zelfontplooiing, geeft het mensen eigenwaarde en zorgt het voor sociale contacten”. Edward W. Younkins, een hoogleraar aan Wheeling University, voegt hieraan toe dat werk de basis van een gelukkig en betekenisvol leven vormt. Dankzij werk kunnen we onze persoonlijke identiteit vorm geven en betekenis geven aan ons leven.

HET NIEUWE NORMAAL: GELUKKIG OP HET WERK

Gezien we zoveel tijd van ons leven op het werk doorbrengen, is het van groot belang dat we ons daar op onze plek voelen. Maar wat houdt werkgeluk nu precies in? Ondanks dat er de laatste tijd meer aandacht voor werkgeluk is, kennen veel landen geen definitie voor dit begrip. Het is iets wat iedereen voor zichzelf moet bedenken. Echter, volgens Ab Dijksterhuis, een psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, wordt werkgeluk bepaald aan de hand van vijf pijlers: betekenis, verbondenheid, competentie, autonomie en psychologische veiligheid.

Werkgeluk is alleen niet vanzelfsprekend. Uit Gallup’s State of the Global Workplace rapport blijkt dat wereldwijd 60% van de medewerkers geen emotionele band heeft met hun werk en 19% voelt zich ronduit ongelukkig op hun werk. Ook dichterbij huis heerst deze cultuur van ontevredenheid. Al een decennium lang staat Europa bekend als het continent met de gelukkigste inwoners. Er is echter niemand ongelukkiger op zijn werkplek dan de Europeaan; ze hangen onderaan de ranglijst met slechts 14% betrokken en gelukkige medewerkers.

Het effect van werkplezier is duidelijk zichtbaar op de werkvloer. Uit onderzoek van de Universiteit van Warwick blijkt dat werknemers maar liefst 12% productiever zijn als ze gelukkig zijn op het werk. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Tempo-Team dat mensen die werkgeluk ervaren meer energie uit hun werk halen. Hierdoor komen zij aan het einde van de dag niet uitgeput thuis, maar hebben nog energie voor leuke activiteiten. Daarnaast ervaren ze minder stress, waardoor ze beter presteren, minder fouten maken en minder werkdruk ervaren. Tot slot voelen werknemers die gelukkig zijn op het werk zich nauwer betrokken bij de organisatie waarvoor ze werken. Ze zien hun werk als betekenisvol, waardoor ze zich goed voelen over zichzelf en hun bijdrage aan een betere wereld.

DE EERSTE STAP NAAR EEN GELUKKIGER WERKLEVEN

Bij Keys onderscheiden we drie gebieden waarop iemand positief verschil kan maken: de Triple Plus. Een van deze gebieden is werk. Bij Keys willen we mensen helpen een onuitwisbare en positieve bijdrage te leveren op het werk en in hun omgeving. Door jouw natuurlijke kwaliteiten in kaart te brengen en inzichtelijk te maken hoe je deze kunt inzetten op het werk, kan jij een positieve impact hebben en ga je weer met plezier naar het werk.

DE KEYS TEST, STARTPUNT VOOR REFLECTIE

Om je hier bij te helpen, ontwikkelden we de Keys Test: een unieke persoonlijkheidstest die zichtbaar maakt over welke unieke kwaliteiten jij van nature beschikt. Hierin maken we onderscheid tussen vijf verschillende sleutels: eigenschappen, lenzen, focus, talenten en waarden. We kijken voorbij de populaire archetypes. Bij Keys geloven we dat je de mens niet kunt indelen in vakjes. Iedereen is uniek: met de Keys Test zijn er meer dan 47 miljoen verschillende combinaties mogelijk. Je kunt met de Keys Test niet vertellen of je in staat bent bepaald werk te doen, maar we kunnen wel testen of je de natuurlijke aanleg hebt om bepaald werk te doen. De Keys Test zet aan tot reflectie: zit ik op de juiste plek hier? Aan de hand van de inzichten die je hierdoor verkrijgt kun je stappen zetten richting een gelukkiger werkleven. Je kunt het gesprek aangaan met je baas over de invulling van je werk, met je collega’s over hoe jullie samenwerken of je kunt op zoek gaan naar een nieuwe baan. Je krijgt weer controle over jouw werk en jouw geluk, en dat is enorm waardevol.

ZORGEN VOOR EEN MATCH

Aan de basis van werkgeluk staat het samenwerken aan een gezamenlijk doel en het bijdragen aan een missie waar jij in gelooft en die jou voldoening geeft. Je ervaart werkgeluk als jouw focus, het gebied waar jij je van nature op richt, aansluit bij de verantwoordelijkheden die je draagt. Bijvoorbeeld, als jij een teamfocus hebt, voel jij je gelukkig als je samen met een team dingen onderneemt. Je overziet wat er binnen een project allemaal moet gebeuren en hoe deze taken verbonden zijn. Je komt het beste tot je recht in een werkomgeving waar jij deze kwaliteiten kunt inzetten. Daarnaast is het belangrijk dat ook jouw eigenschappen en talenten uitgenodigd worden tijdens jouw werk. Op deze manier wordt jouw potentieel optimaal benut en voel je je gelukkig in je werk. Tot slot dragen jouw waarden ook bij aan een verhoogd werkgeluk. Als jouw waarden overeenkomen met de waarden van het bedrijf, zit jij op de goede plek.

X

CONTACT

Stichting Keys
Drostestraat 16
3958 BK Amerongen
0343 74 57 00

info@keystest.nl

VOLG ONS

© 2024 Stichting Keys - All rights reserved